PRIVACY

Contactkaart helpt jou bij het vinden van een nieuwe baan! Daarvoor hebben we natuurlijk wel wat gegevens van je nodig. Wij begrijpen dat deze gegevens alleen voor ons en jouw mogelijke nieuwe werkgever bedoeld zijn en doen er dan ook alles aan om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens alleen daar terechtkomen waar ze nodig zijn. Hiermee voldoen we aan de regels die de Wet bescherming persoonsgegeven hierover stelt.

In ons Privacyreglement vind je informatie over:

  • Welke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen.
  • Hoe we die gegevens gebruiken.
  • De mogelijkheden om ons te vragen jouw gegevens aan te passen of te verwijderen.

Artikel 1 – Doel
Wij verzamelen jouw persoonsgegevens met als doel een mogelijke nieuwe werkgever een beeld te geven van wie jij bent en wat je te bieden hebt. We vragen je dan ook alleen om gegevens die hiervoor nodig zijn. Deze gegevens worden aan de werkgevers van jouw keuze verstrekt. De gegevens worden voor geen ander doel gebruikt en ook de mogelijke nieuwe werkgever gebruikt jouw gegevens alleen om te kijken of jij binnen het bedrijf werkzaam kunt zijn.

Artikel 2 – Beveiliging
Jouw persoonsgegevens worden bij ons opgeslagen in een beveiligde database. De mogelijke nieuwe werkgever die jouw gegevens krijgt, moet er ook voor zorgen dat de gegevens beveiligd worden bewaard. Daar zorgen wij voor.

Artikel 3 – Opgenomen gegevens
Hiervoor kon je lezen dat wij alleen gegevens van jou verzamelen die nodig zijn om een mogelijke nieuwe werkgever een beeld te geven van wie je bent en wat je te bieden hebt. Denk daarbij aan jouw naam, adres, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, nationaliteit, gegevens over opleidingen, diploma’s en werkervaring … (AANVULLEN: welke gegevens worden verzameld).

Artikel 4 – Bewaren en verwijderen
We bewaren jouw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel. Zodra jij een nieuwe baan hebt gevonden, worden jouw gegevens uit ons systeem verwijderd/nog een jaar bewaard en daarna verwijderd. Ook wanneer jij ons aangeeft dat je niet langer in ons systeem opgenomen wilt zijn, zullen wij jouw gegevens verwijderen. Laat je het aan ons weten als dat nodig is?

Artikel 5 – Wijzigen
Als jouw gegevens veranderen - bijvoorbeeld omdat je verhuist, of omdat je een ander telefoonnummer krijgt - is het fijn als je ons hiervan op de hoogte brengt. We moeten jou natuurlijk wel kunnen bereiken als we jouw droombaan gevonden hebben. Een wijziging van jouw gegevens kun je doorgeven door een e-mail te sturen naar: info@contactkaart.nl. Wij zorgen er vervolgens zo snel mogelijk voor dat jouw gegevens worden aangepast. In uitzonderlijke gevallen kunnen wij beslissen dat we een wijziging niet doorvoeren. Dit laten wij jou dan weten. Daarna kun jij bezwaar maken, als jij het niet eens bent met onze beslissing. Als jouw bezwaar er niet voor zorgt dat wij de gegevens toch aanpassen, kun je hier tegen in beroep gaan.

Artikel 6 – Toegang tot de gegevens
Wij laten je altijd weten dat jouw gegevens zijn opgenomen in ons systeem. Op die manier weet je waar jouw gegevens te vinden zijn. Je hebt ook altijd het recht om in te zien welke gegevens van jou bij ons bekend zijn. Bij ons hebben alle werknemers toegang tot jouw gegevens. Zij hebben allemaal voor geheimhouding getekend. Bij de mogelijke nieuwe werkgever hebben alleen de werknemers toegang tot jouw gegevens voor wie dat noodzakelijk is om te kunnen beoordelen of jij een nieuwe collega wordt.

Artikel 7 – Klachten
Wij doen ons best om in alle gevallen aan de bepalingen in ons privacyreglement te voldoen. Mocht het toch zo zijn dat jij van mening bent dat wij de bepalingen van dit reglement niet naleven, dan kun jij dit schriftelijk bij ons melden door een e-mail te sturen naar: info@contactkaart.nl. Jouw klacht wordt altijd bekeken en binnen 6 weken na ontvangst van de klacht komen wij bij jou op je klacht terug.

Artikel 8 – Looptijd en inwerkingtreding
Het reglement is van kracht gedurende de tijd dat wij jouw gegevens in ons systeem hebben en daarmee voor jou een nieuwe baan proberen te vinden. Dit reglement is geldt per juni 2016. De meest recente versie van dit reglement is te vinden op onze website.